WONDER (C)

Lørdag 24. november 2018, kl. 9.30

Auggie Pullman er født med et deformt ansigt. Drengen er blevet hjem-
meundervist, men skal nu begynde på den lokale privatskole i 5. klasse. Et skridt, der
hverken er nemt for Auggie eller hans forældre. Når man ser så anderledes ud, er det
nemlig svært at passe ind. – 1 t 53 min